Regeringen Buhl II

5. maj 1945 - 7. november 1945

Periode:
05.05.1945 - 07.11.1945

Samlingsregering:
Socialdemokratiet (S), Venstre (V), Det Konservative Folkeparti (KF), Dansk Samling (DS), Det Radikale Venstre (R), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP)

Vilhelm Buhl (S), Statsminister
Vilhelm Buhl (S), Udenrigsminister (ad interim til 07.05.1945)
J. Christmas Møller (KF), Udenrigsminister (fra 07.05.1945)
H. C. Hansen (S), Finansminister
Ole Bjørn Kraft (KF), Forsvarsminister
Arne Sørensen (DS), Kirkeminister
A. M. Hansen (R), Undervisningsminister
N. Busch-Jensen (S), Justitsminister
Knud Kristensen (V), Indenrigsminister
Carl Petersen (S), Minister for offentlige arbejder
Alfred Jensen (DKP), Trafikminister
Erik Eriksen (V), Landbrugsminister
Erik Eriksen (V), Fiskeriminister
Vilhelm Fibiger (KF), Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister)
Hans Hedtoft (S), Arbejds- og socialminister
Mogens Fog (DKP), Minister for særlige anliggender
Aksel Larsen (DKP), Minister uden portefølje
Frode Jakobsen (S), Minister uden portefølje
Kr. Juul Christensen (DS), Minister uden portefølje
Henrik Kauffmann (u.p.), Minister uden portefølje (fra 12.05.1945)