Regeringen Stauning V

10. april 1940 – 8. juli 1940

Periode:
10.04.1940 – 08.07.1940

Samlingsregering:
Socialdemokratiet (S), Venstre (V), Det Konservative Folkeparti (KF), Det Radikale Venstre (R)

Th. Stauning (S), Statsminister
Vilhelm Buhl (S), Finansminister
Jørgen Jørgensen (R), Undervisningsminister
Kristen Bording (S), Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister)
Johs. Kjærbøl (S), Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister)
Johs. Hansen (S), Kirkeminister
P. Munch (R), Udenrigsminister
Bertel Dalgaard (R), Indenrigsminister
Aksel Sørensen (S), Trafikminister
Ludvig Christensen (S), Socialminister
Alsing Andersen (S), Forsvarsminister
S. Unmack Larsen (S), Justitsminister
Søren Brorsen (V), Minister uden portefølje
Oluf Krag (V), Minister uden portefølje
Henrik Hauch (V), Minister uden portefølje
Henning Hasle (KF), Minister uden portefølje
J. Christmas Møller (KF), Minister uden portefølje
Vilhelm Fibiger (KF), Minister uden portefølje